ktmopp@ktun.edu.tr
KTUN Mühendislik Proje Pazarı
Program
Başvuru
Tematik Alanlar
Önemli Tarihler
Katılım Koşulları

 

Yer: Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Halil Cin Konferans Salonu ve Fuayesi

Program

Açılış Töreni 14 Mayıs 2024 Saat: 14:00
Proje Sergileri 15 Mayıs 2024
Panayır 16 Mayıs 2024
Ödül Töreni 16 Mayıs 2024 Saat: 14:00

Katılım ve Proje Koşulları

 • Her bir öğrenci yalnızca bir projede yer alabilir.
 • Katılımcılar Mühendislik Fakültesi bünyesindeki bir bölümün öğrencisi olmalıdır. 
 • Bireysel veya takım olarak başvuru yapılabilir. Her bir takımda en fazla üç öğrenci takım üyesi olabilir.
 • Her bir projenin akademik danışmanı bulunması zorunlu olmakla birlikte bir danışman birden fazla projeye akademik danışmanlık yapabilir.
 • Her bir proje ile sadece bir tematik alana başvuru yapılabilir.
 • İlan edilen takvime uygun olarak resmî web sayfasındaki çevrim içi başvuru formu doldurulacaktır. 
 • Belirtilen tarih aralığında etkinliğe kayıt yapılması zorunludur. Süre sonunda başvuru kapanacaktır.
 • Başvuru formu, proje raporu, poster ve prototip ilan edilen formatlara uygun olmalıdır. 
 • Projelerin daha önceden hiçbir yarışmaya katılmamış olması gerekmektedir. 
 • Proje dosyaları benzeşim programı ile kontrol edilecektir. Benzeşim oranlarının %25’in altında olması gerekir.
 • Bu koşullara uymayan projeler Proje Pazarında sergilenmeye kabul edilmeyecektir.

Değerlendirme ve Etkinlik Süreci

 • İlgili tematik alanda uzmanlığı bulunan her bir jüri üyesi, yarışmanın düzenleme kurulu tarafından davet edilir.
 • Tematik alan ön eleme ve proje değerlendirme jüri üyeleri akademisyenler, kamu kurumu temsilcileri, yerel yönetim temsilcileri, endüstri ve özel sektör temsilcileri, meslek odası temsilcileri arasından seçilen ve ilgili kurul tarafından davet edilen kişilerden oluşur.
 • Bir tematik alanda dört projeden daha az başvuru olursa, organizasyon komitesi o tematik alanın uygun olan başka bir tematik alan ile birleştirilmesine karar verme yetkisine sahiptir.
 • Başvuru formlarının ön değerlendirmesi ön eleme jürisi tarafından yapılır.
 • Proje değerlendirmelerinin süresi içinde tamamlanması gerekmektedir. Sonuç ilanına kadar değerlendirme konusunda gizlilik esastır.
 • Ön eleme jürisi tarafından başarılı bulunan projeler, proje sergisinde yer alır.
 • İlan edilen etkinlik programı kapsamında ön elemeyi geçen projeler ile herhangi bir ödüle aday olabilmek için poster hazırlanması ve projenin sunumu zorunludur.
 • Yarışma katılımcıları sergi alanında hazır bulunarak, ziyaretçileri projeleri hakkında bilgilendirecekler ve ziyaretçilerin projeleri ile ilgili sorularını yanıtlayacaklardır.
 • Etkinlik süresince yarışma katılımcıları, düzenleme kurulunun kontrolü dahilinde toplantı ve tören faaliyetlerinde yer alacaklardır.
 • Talep edilmesi halinde kamu ya da özel sektör temsilcilerinin yarışma katılımcıları ile özel görüşmesi sağlanacaktır.
 • Proje sergisinde tamamlanan jüri değerlendirmesi neticesinde her bir tematik alanda sıralama olarak en iyi üç projeye etkinliğin son günündeki törende ödül takdim edilecektir. 
 • Proje sergisine katılım sağlayan tüm projelerin teknik özetleri “Konya Teknik Üniversitesi 9. Mühendislik Öğrenci Proje Pazarı (9.KTMOPP) Özet Kitabı” içerisinde yer alacaktır.

Tematik Alanlar

 • Bilgi, Bilişim, Yazılım ve Yapay Zeka Teknolojileri(YYBB)
 • Makine, Elektronik, Savunma Sanayii ve Uzay Teknolojileri(MESU)
 • İklim Değişikliği, Enerji ve Çevre Teknolojileri(İDEÇ)
 • Yer Bilimleri, İnşaat, Malzeme ve Kimya Teknolojileri(YİMAK)
 • İş Sağlığı Güvenliği, Verimlilik ve Endüstriyel Uygulamalar(İSVE)

Önemli Tarihler

Son Başvuru :29 Nisan 2024
Yarışmaya başvuru formlarının dijital ortamda alınması :29 Nisan 2024
Ön değerlendirme sonrası sergilenmeye değer bulunan projelerin açıklanması :2 MAYIS 2024
Posterlerin (ve ön değerlendirmede iade edilen projelerden revizyon yaparak yeniden başvuranların) dijital ortamda teslimi : 6 MAYIS 2024
Proje pazarında sergiye çıkacak poster ve varsa prototiplerin elden teslimi :13 MAYIS 2024

“KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 9. MÜHENDİSLİK ÖĞRENCİ PROJE PAZARI” 14-16 MAYIS 2024 Tarihinde düzenlenmektedir."

                                        9. Mühendislik Proje Pazarına Kalan SüreHaberler

Tümünü Gör