ktmopp@ktun.edu.tr

Onur Kurulu

 • Prof. Dr. BABÜR ÖZÇELİK– Konya Teknik Üniversitesi Rektörü-UNİKOP Dönem Başkanı
 • Uğur İbrahim ALTAY– Konya Büyükşehir Belediye Başkanı
 • Memiş KÜTÜKÇÜ – Konya Sanayi Odası Başkanı
 • Selçuk ÖZTÜRK – Konya Ticaret Odası Başkanı
 • Nuh Yılmaz – Aselsan Konya Silah Sistemleri A.Ş.
 • Mahmut Şahin – KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı
 • İhsan BOSTANCI – Mevka Genel Sekreteri
 • Ahmet PEKYATIRMACI – Selçuklu Belediye Başkanı
 • Mustafa KAVUŞ – Meram Belediye Başkanı
 • Hasan Kılca – Karatay Belediye Başkanı

Düzenleme Kurulu

 • Prof. Dr. Halil Kürşad ERSOY– Konya Teknik Üniversitesi
 • Prof. Dr. Bilgehan KEKEÇ – Konya Teknik Üniversitesi
 • Prof. Dr. İsmail KARAOĞLAN – Konya Teknik Üniversitesi
 • Prof. Dr. Hüseyin DEVECİ – Konya Teknik Üniversitesi
 • Dr. Öğr. Üyesi Sercan DOĞAN – Konya Teknik Üniversitesi
 • Arş. Grv. Enes DEMİRALAY– Konya Teknik Üniversitesi

Destekleyen Kuruluşlar

 • Tübitak
 • Konya Büyükşehir Belediyesi
 • KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı
 • Konya Sanayi Odası
 • Konya Ticaret Odası
 • Konya Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü
 • Aselsan Konya Silah Sistemleri A.Ş.
 • InnoPark Konya Teknoloji Geliştirme Bölgesi
 • Mevlana Kalkınma Ajansı
 • Konya Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü
 • Selçuklu Belediyesi
 • Meram Belediyesi
 • Karatay Belediyesi

Katılım Koşulları

Üniversitemiz teknolojik imajını güçlendirilerek, teknoloji ve inovasyon alanındaki aktörleri arasındaki yerinin sağlamlaştırılması, işbirliklerinin arttırılması ve yapılan çalışmaların işlerlik kazanması amacıyla her geçen gün yeni projeler hayata geçirmektedir. Günümüz dünyasında özellikle yeraltı enerji kaynaklarının kullanımı, demir-çelik ve bağlı sanayi yatırımları, savunma sanayi, bilişim, sağlık teknolojileri, ulaşım sistemleri, çevre teknolojileri, nanoteknoloji, yenilenebilir enerji vb. alanlarda önemli buluşlar yapılmakta ve yeni ürünler geliştirilmektedir. Bu bağlamda, yeni projelerin ortaya çıkması ve çıktılarının daha yüksek katma değere dönüşerek, Üniversitemizin bilim, teknoloji ve inovasyon alanında bir çekim noktası haline gelme şansının çok yüksek olduğuna inanıyoruz. Proje Pazarları; somut ar-ge düşünce ya da proje önerilerine sahip olan, bunları gerçekleştirmek için kendi yetenekleri dışında başka uzmanlık alanlarından katkıya gereksinim duyan, proje öneri veya sonuçlarına ilişkin talep varlığını araştıran, arz edilen proje işbirliği önerilerine teknolojik veya finansal katkıda bulunmak isteyen, üniversite, araştırma ve özel sektör kuruluşlarından temsilcilerin bir araya gelerek aktif katılımları ile projelerini birbirlerine tanıtmaları yoluyla işbirliği olanaklarına ortam oluşturulmasına katkıda bulunmaktadır. Mühendislik Öğrenci Proje Pazarları; Mühendislik öğrencilerinde bilimsel düşünme, araştırma ve proje kültürüne ilgi ve anlayışın oluşup gelişmesine katkıda bulunmak, öğrencileri proje üretmeye ve proje geliştirmeye özendirmek ve geleceğin bilim insanları olarak yetişmelerini sağlamayı amaçlar. Projelerin, öğrencilerin özgün düşüncelerinden kaynaklanmış, kendileri tarafından şekillendirilmiş, danışmanlarının yönlendirmesi ve kendi bilgi-becerileri ile tamamlanmış olması beklenmektedir. Proje Pazarına öğrenciler tarafından sunulan projeler, her tematik alan için ayrı ayrı oluşturulacak jürilerce “Proje Özeti, Proje Raporu ve varsa Proje Materyali” üzerinden değerlendirilecektir. Bu şekilde ön elemeden geçerek sergilenmeye değer görülen projeler, proje sergisine davet edileceklerdir. Projeler, organizasyona davet edilen üretim ve hizmet sektörü temsilcilerine, sergiyi ziyaret eden akademisyen ve öğrencilere proje sahiplerince sözlü olarak sunulacaktır. Ülkemizdeki proje fikirleri ile ilgili olacak şekilde; bölgede bilgi ve görüş alış-verişini sağlamak, ar-ge projelerine ilişkin teknolojik ve finansal işbirliklerinin oluşmasına ortam hazırlamak, üniversite, araştırma ve özel sektör kuruluşlarının temsilcilerini bir araya getirmek, bölge insanımızı bilinçlendirmek, üniversite-sanayi işbirliğinde farkındalığı artırmak, akademisyenlerimiz ve öğrencilerimizde proje kültürü oluşturmak ve ülkemizde bilimsel ve teknolojik gelişmenin dinamiğini oluşturacak bilim insanlarını sanayide aktif hale getirmek amacıyla Konya Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi tarafından 8 yıldır “Öğrenci Proje Pazarı” adı altında bir etkinlik düzenlenmekte, bu etkinliklere ülkemizin değişik üniversitelerinden 100 den fazla öğrenci projesi ve/veya öğrenci grup projesi katılmaktadır. Son sekiz yılda çok sayıda katılımcının ve proje fikrinin poster ve prototip olarak sergilendiği ve ödüllendirildiği proje pazarının bu yıl sekizincisi yapılacak olup “Konya Teknik Üniversitesi 8. Mühendislik Öğrenci Proje Pazarı” etkinliğimize “projesi olan” herkesi davet ediyoruz. Nitelikli projelere çeşitli ödüllerin verileceği etkinliğimizde sizleri de aramızda görmek bizleri mutlu edecektir.