ktmopp@ktun.edu.tr

Güncel gelişmeler ışığında hemen hemen tüm alanlarda yeni teknolojiler ile ürünler ve çözümler üretilmektedir. Böylelikle bu süreçler güçlendirilmekte, hızlandırılmakta ve kolaylaştırılmaktadır. Bu da disiplinler arası ve çok disiplinli çalışmaları beraberinde getirmektedir. Proje üretme ve geliştirme kültürünün eğitimin ve öğretimin bir parçası olması aynı zamanda toplumsal kalkınma kültürüne de katkı sağlamaktadır. Bu bağlamda proje pazarı etkinlikleri eğitim-öğretim ile dış paydaşların önemli bir buluşma noktasıdır. Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi bünyesinde 2006 yılından itibaren Mühendislik Proje Pazarı etkinlikleri düzenlenmektadir. Proje Pazarı ile Mühendislik Fakültesi öğrencilerine yönelik olarak bilimsel düşünme, araştırma ve proje kültürü anlayışlarının geliştirilmesi ve bu yetkinliklerinin sektör tarafından gözlenebilmesine olanak tanıyan bir platform oluşturulması amaçlanmaktadır. Geleneksel hale getirilen bu etkinliğinin dokuzuncusu bu yıl “Konya Teknik Üniversitesi 9. Mühendislik Öğrenci Proje Pazarı (9.KTMOPP) adı altında 14-16 Mayıs 2024 tarihlerinde  düzenlenmiştir. Etkinlik programında açılış töreni (14 Mayıs 2024), proje sergileri ve tematik alan görüşmeleri (15 Mayıs 2024) ile kapanış şenliği ve ödül töreni (16 Mayıs 2024) yer alacaktır.